Regulamin Willi Diana

 
Obsługa obiektu będzie wysoko cenić Państwu współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
 
1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 
2. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 
3. Właściciel obiektu może uwzględnić życzenie klienta o przedłużeniu najmu pokoju w przypadku wolnych miejsc. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 
4. Osoby niezameldowane w Willi mogą przebywać w pokoju od godziny 10:00 do godziny 21:00.
 
5. W obiekcie obowiązuje ZAKAZ CHODZENIA W BUTACH NARCIARSKICH. Do przechowywania sprzętu zimowego służy narciarnia.
 
6. Gość jest zobowiązany przy każdym wyjściu z pokoju sprawdzić czy okna i drzwi są zamknięte.
 
7. Willa ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Willi z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 
8. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w willi powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Rodzice i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez dzieci. Dzieci poniżej 10–go roku życia powinny znajdować się na terenie Willi pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 
9. Parking przed obiektem jest bezpłatny i niestrzeżony. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.Korzystanie z boisk i trampoliny na własną odpowiedzialność.
 
10. Na terenie Willi Diana, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.Złamanie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500,00 złotych.
 
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 
12. Na terenie obiektu bez porozumienia z właścicielem nie mogą przebywać żadne zwierzęta.
 
13. W przypadku nie zastosowania się przez Gościa do regulaminu Willi, właściciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wymeldowania.
 
Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać personelowi. Życzymy Państwu udanego pobytu w naszym pensjonacie.