Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Jedną z największych atrakcji przyrodniczych Masywu Śnieżnika jest „Jaskinia Niedźwiedzia”, w której zobaczyć możemy szczątki kostne zwierząt epoki lodowcowej, fragmenty namuliskowe oraz bogatą w różne formy nacieków kalcytowych cześć zwaną „Salami Pałacowymi”.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie położona jest w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu doliny Kleśnicy, dokładnie w układzie marmurów leżącym w górze Stromej (1166 m n.p.m.).

Jaskinię wyróżnia szczególne bogactwo form. Główne miejsce do jaskini znajduje się na terenie nieczynnego kamieniołomu w specjalnie dla tego celu wybudowanym budynku. Otwór prowadzi do środkowego piętra jaskini, całkowicie udostępnionego dla ruchu turystycznego. Dolne piętro połączone jest ze środkowym przez Wielką Szczelinę znajdującą się we wstępnej części jaskini. Jest ono znacznie obszerniejsze od piętra środkowego i posiada równie bogatą szatę naciekową. Przez cześć korytarzy płynie woda
pochodząca zarówno z położonej nieco w górę potoku strefy ponorów jak też i z wody opadowej.

jaskinia niedźwiedzia

Jaskinia Niedźwiedzia przeplatana jest licznymi korytarzami, które są usytuowane horyzontalnie w 3  piętrach połączonych tzw. kominami. Najbardziej rozwinięte są poziomy środkowe oraz dolne. 

W 2003 r. powstał film o Jaskini Niedźwiedziej, dzięki czemu dolne piętra zostały zaprezentowane i możliwe stało się ich zwiedzanie i oglądanie – wcześniej dostęp do nich miały wyłącznie ekipy speleologiczne. Z kolei poziomy środkowe, których pewną część udostępniono turystom, możemy zobaczyć na własne oczy wędrując trasą turystyczną.

Górne poziomy (nad Salami Pałacowymi) zostały zbadane tylko częściowo. Wydobywająca się z nich woda utworzyła efektowne, kalcytowe formy naciekowe (kaskady -w Zaułku Kaskad, „kamienne mleko” – nad wejściem do Korytarza Wodnego).

Jaskinia-Niedzwiedzia

Jaskinia Niedźwiedzia posiada 2 sztucznie utworzone otwory jaskini, które znajdują się na poziomie 793 i 800 m n.p.m, czyli mniej więcej 15 metrów nad dnem w Dolinie Kleśnicy.

Obecny pawilon wejściowy znajduje się na pierwszym otworze, przez który odkryta została Jaskinia Niedźwiedzia.

Drugi otwór zamykany jest przez śluzę termiczną, która chroni unikalny mikroklimat jaskini. Ponadto otwór stanowi finalny punkt trasy turystycznej i jest jednocześnie wyjściem z jaskini.

Jaskinia Niedźwiedzia posiada łączną długość korytarzy na ponad 2,5 km. Jest przy tym bardzo nierównomierna, gdyż różnica między najniższym a najwyższym punktem w jaskini wynosi ok. 60 metrów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt że Jaskinia Niedźwiedzia jest największą jaskinią Sudetów oraz należy do czołówki najgłębszych jaskiń w kraju.

Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej

Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej odbywa się w grupkach 15 osobowych wraz z przewodnikiem. Łączny dystans do pokonania wynosi 350 m, a przewidziany czas do jej pokonania to 45 minut. Przez 365 dni w roku temperatura w jaskini utrzymuje się na niezmiennym poziomie tj. ok 6 stopni Celsjusza i prawie stu procentowej wilgotności powietrza.

Jaskinia Niedźwiedzia – noclegi w Willi Diana

Oferujemy noclegi w pobliżu Jaskini Niedźwiedziej tj. Stroniu Śląskim oddalonym od jaskini o 10 km. Willa Diana zapewnia wygodne pokoje, nocleg ze śniadaniem, atrakcje na terenie obiektu oraz doradztwo dotyczące atrakcji w regionie – podpowiemy co warto zobaczyć ! Serdecznie zapraszamy !